Timsah ve Krokodil Türleri ve Özellikleri

Timsah ve krokodil türleri, özellikle tropikal bölgelerde bulunan ve etçiller olarak tanımlanan sürüngenlerdir. Bu iki farklı türün birbirinden ayrılması genellikle fiziksel özellikleri ve yaşadıkları alanlara göre yapılır. Timsahlar tipik olarak tatlı su kaynaklarında, göllerde ve nehirlerde yaşarken, krokodiller tuzlu suda yaşarlar. Bu sürüngenlerin boyutları türlerine göre oldukça değişken olabilir ve bazıları en büyük etçil hayvanlardan biri olarak kabul edilir. İki tür de koruyucu pullarla kaplıdır ve renkleri türlerine, cinsiyetlerine ve yaşadıkları çevreye göre değişebilir. Beslenme alışkanlıkları da türlerine göre değişebilir ve hemen hemen her şeyi yiyebilirler.

Tarihçe

Timsah ve krokodiller, yaklaşık 200 milyon yıl önceye kadar dayanabilen nesilleri ile yeryüzündeki en eski türlerden bazılarıdır. Bu türler, dinozorların yok olmasından sonra dünya üzerinde hala var olan canlılardan bazılarıdır. Çoğu insan, timsah ve krokodilleri birleştiren çeşitli benzerlikler nedeniyle aynı hayvanlar olarak düşünürken, bu iki grup arasındaki bazı farklılıklar da vardır.

Geçmişte, timsah ve krokodiller dünya çapında yaygın olarak bulunuyordu. Ancak bugün, nesillerinin çoğu, habitatların yok olması ve insan faaliyetleri sonucu tehlikede olan sınırlı sayıda türün varlığına indirgenmiştir.

Timsah ve krokodiller, tarihleri boyunca çeşitli gelişim süreçlerinden geçmiştir. Özellikle timsahlar, 200 milyon yıl önce Triyas döneminde ortaya çıktılar ve o zamandan beri dünya çapında yaşadılar. Krokodiller ise, yaklaşık 84 milyon yıl önce Kretase döneminde ortaya çıktılar. Bilim adamları, bu türlerin evrimi hakkında halen araştırmalar yapmaktadırlar.

Yaşam Alanı

Timsahlar ve krokodiller, genellikle tropik bölgelerde bulunan tatlı ve tuzlu sulardaki nehirler, göller, bataklıklar ve bazı durumlarda denizlerde yaşarlar. Amerika, Asya, Afrika, Avustralya ve Yeni Gine dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında bulunabilirler. Timsah türleri, özellikle Amerikan timsahı, Güney Amerika’daki bazı bölgelerde daha yaygındır. Yeni Gine timsahı ise Yeni Gine’de bulunur. Krokodiller, Güney Asya, Afrika ve Avustralya’da yaygındır. Bazı türler tuzlu suda ya da sazlık bölgelerde yaşarlar.

Timsahların Yaşam Alanı

Timsahlar, sucul yaşam alanlarında bulunan sürüngenlerdir. Genellikle nehir, göl, bataklık ve denizlerde yaşarlar. Bu sucul ortamlarda avlanarak beslenirler. Timsahların bulunduğu yaşam alanları, iklimsel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Sıcaklıklar ve yağış miktarları bu faktörler arasındadır.

Timsahların yaşam alanları dünya genelinde bulunmaktadır. Afrika kıtası timsahların çoğunlukla yaşadığı yerdir. Aynı zamanda Amerika, Asya ve Avustralya’da da yaşamaktadırlar. Timsah türleri, yaşadıkları alanlardaki çevreyle uyumlu şekilde evrim geçirmişlerdir ve bu nedenle farklı özelliklere sahiptirler.

Amerikan timsahı, Kuzey Amerika’da yaşayan ve güneydoğu eyaletlerinde yaklaşık 2.5 milyon km²’lik alanda bulunan bir timsah türüdür. Genellikle nehirlerde, bataklıklarda ve göl kenarlarında görülürler. Amerikan timsahı, boyutu ve güçlü çenesiyle öne çıkar ve genellikle balık, kuşlar ve küçük memelilerle beslenir.

Yeni Gine timsahı, Endonezya’nın Yeni Gine adasında bulunan bir timsah türüdür. Tatlı sularda yaşayan bu timsah, 3 metre kadar büyüyebilen büyük bir yırtıcıdır. Genellikle nehirler ve bataklıklar gibi sığ yerlerde yaşar ve av olarak balık ve sürüngenleri tercih eder.

Amerikan Timsahı

Amerikan timsahı, Kuzey Amerika’nın güney doğu bölgelerinde bol miktarda bulunur. Özellikle Florida, Meksika ve Orta Amerika’nın bazı bölgelerinde bulunur. Bu timsah türü oldukça büyüktür ve boyu genellikle 3-4 metre arasında değişir, ancak bazıları 5 metre boyunda da olabilir. Amerikan timsahı, tatlı suda yaşar ve nehirler, göller ve bataklıklarda bulunur.

Amerikan timsahının fiziksel özellikleri de diğer timsah türlerine benzer. Derisi oldukça kalındır ve plakalıdır, bu nedenle diğer hayvanların saldırısından korunmalarına yardımcı olur. Amerikan timsahı genellikle etçildir ve beslenmesinde balıklar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler yer alır.

Bu timsah türü hızlı hareket edemez, ancak suda iyi yüzer ve avını sudan çıkararak yakalar. Amerikan timsahının üreme dönemi Mart ve Nisan aylarında başlar ve dişiler yuvalarında 30-50 arası yumurta bırakır.

  Amerikan Timsahı Özellikleri:

 • Yaşam alanı: Tatlı sular, nehirler, göller ve bataklıklar
 • Boyut: 3-5 metre arasında
 • Beslenme: Etçil, balıklar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler
 • Üreme dönemi: Mart-Nisan

Yeni Gine Timsahı

Yeni Gine Timsahı, Güneydoğu Asya’da bulunan bir timsah türüdür. Adından da anlaşılacağı gibi, Yeni Gine adasında yaşarlar ve genellikle tatlı suda bulunurlar. Bu timsah türü tipik olarak 2-3 metre uzunluğa sahiptir ve diğer timsah türlerine göre daha zayıf bir yapıya sahiptir. Yeni Gine Timsahı’nın derisi kahverengiden siyaha kadar farklı tonlarda olabilir ve sırtında açık renkli çizgileri vardır.

Yeni Gine Timsahı, diğer timsah türleri gibi etobur beslenir ve küçük hayvanlar, balıklar, kuşlar ve memeliler gibi çeşitli avlarla beslenir. Ayrıca, bu timsah türü tehlike altında olan bir türdür ve habitat kaybı, avlanma ve ticari kullanım gibi faktörler nedeniyle nesli tükenme riski altındadır.

Adı Yaşam Alanı Özellikleri
Yeni Gine Timsahı Tatlı suda, Yeni Gine adasında Kahverengi-siyah deri, 2-3 metre uzunluk, zayıf yapılı

Yeni Gine Timsahı, bölgesel bir timsah türü olarak dünya genelinde nadir bulunur ve endemik bir türdür. Bu nedenle, koruma altında tutulmaları ve habitatlarının korunması büyük önem taşır.

Krokodillerin Yaşam Alanı

Krokodiller, hem tatlı hem de tuzlu sularda yaşarlar. Tatlı suda yaşayan krokodil türleri, genellikle nehirler, göller ve bataklıklarda bulunurken, denize açılan nehir ağızlarında da yaşarlar. Tuzlu suda yaşayan krokodiller ise deniz ve okyanus kıyılarına yakın nehirlerde, lagünlerde ve mangrov bataklıklarında yaşarlar. Bu türlerin en büyük örneği tuzlu suda yaşayan tuzlu su timsahıdır.

 • Afrika timsahı: Nil Nehri ve çevresindeki göller ve nehirlerde yaşar.
 • Avustralya timsahı: Avustralya’nın kuzey kıyılarında ve çevresindeki adalarda yaşar.
 • Amerikan timsahı: Amerika Birleşik Devletleri’nin güneydoğu kıyılarındaki nehirlerde, bataklıklarda ve göllerde yaşar.
 • Tuzlu su timsahı: Hindistan, Avustralya, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Tayland ve diğer bazı Güneydoğu Asya ülkelerinde yaşar.

Tuzlu Suda Yaşayan Krokodiller

Tuzlu suda yaşayan krokodiller, tatlı su krokodillerinden farklı özelliklere sahiptir. Bu krokodil türleri genellikle okyanus kıyılarında yaşarlar. Büyük bir boyuta sahip olabilirler. Bazı türleri, yarı tuzlu-yarı tatlı sularda yaşayabilirler. Tuzlu suda yaşayan krokodiller, avcı olarak ünlüdürler ve avlarını karaya doğru sürükleyerek öldürürler. Yaşam alanları, Sırtlan Adası’ndan Avustralya’ya kadar çeşitlilik gösterir. Aynı zamanda Amerika kıtasında da bulunan tuzlu suda yaşayan krokodil türleri, bazı ülkelerde koruma altına alınmıştır. Özellikle kürklü hayvan ve tavşanların popülasyonunu arttırdıkları bilinmektedir.

Tatlı Suda Yaşayan Krokodiller

Tatlı suda yaşayan krokodiller genellikle nehirlerde ve göletlerde bulunur. Bu türler, tuzlu su krokodillerine göre daha küçüktür ve bazıları sadece birkaç metre boyundadır. Tatlı suda krokodilleri, diğer türler gibi etobur ve avlarını sudan yakalarlar. Bazıları balık, kuş, sürüngen ve memelilerle beslenirler. Bu türlerin derisi, sadece koruma amaçlı değil aynı zamanda suda hareketi kolaylaştırmak için vücutlarına özelleşmiştir. Örneğin, Nil timsahının tatlı su yaşam alanına uyum sağlamak için kıvrak kuyruklarına sahip olduğu bilinmektedir.

Fiziksel Özellikleri

Timsah ve krokodillerin fiziksel özellikleri oldukça ilginçtir. Her iki türün de boyutları oldukça büyüleyicidir. Bazı türler 1 metre boyunda iken, bazıları da 6 metreye kadar uzayabilir. Bu farklılıklar türler arasında değişkenlik göstermektedir. Her ne kadar boyutları etkileyici olsa da, timsah ve krokodillerin derileri de oldukça önemlidir. Derileri oldukça kalındır ve serttir, ayrıca vücutlarını kaplayan pullarla kaplıdır. Pulların yerleşimi de türden türe değişebilir. Timsahlar ve krokodillerin dişleri ise sivri ve keskin olmakla birlikte, çoğunlukla etçil beslenmeleri nedeniyle çok güçlüdür.

 • Bazı timsah türleri daha uzun ve daha hafiftir, bazıları ise daha kısa ve daha ağırdır.
 • Bütün türlerin pulları vardır, ama daha küçük ya da daha büyük olabilirler.
 • Bazı timsahların dişleri yeşil iken, bazılarınınkiler siyahtır.
 • Karakteristik görünüşlerinden dolayı, timsah ve krokodiller, dünya genelinde popüler havyanlardır.

Timsah ve krokodillerin fiziksel olarak birbirinden ayrılırken, ortak özellikleri de bulunmaktadır. Örneğin, her iki tür de ayak ve pençelerine sahiptir. Bunlar su altında hareket edip su yüzeyinde gezinmelerinde onlara yardımcı olur. Ayrıca, bu hayvanların derisi oldukça önemli bir özelliktir. Ciltleri aşındırıcılara karşı koruyucu bir tabaka içerir ve güneş ışığına karşı korunmasını sağlar. Bu özellikler, timsah ve krokodillerin fiziksel yapılarının özelleşmiş ve güçlü olmasını sağlamaktadır.

Tür Boy Çene Uzunluğu
Amerikan Timsahı 3-5 m 20 cm
Nil Timsahı 4-6 m 30 cm
Avustralya Tuzlu Suda Yaşayan Krokodil 5-6 m 25 cm
Yeni Gine Timsahı 2-3 m 15 cm

Boyut

Timsah ve krokodiller, dünyanın en büyük sürüngenleri arasında yer alırlar. Boyutları, türlerine göre oldukça farklılık gösterir. Dünyanın en büyük timsahı, tuzlu su timsahıdır ve 6-7 metre uzunluğa ulaşabilir. Yeni Gine timsahı ise sadece 1 metre uzunluğa sahip olan en küçük timsah türüdür.

Krokodil türleri de boyutlarına göre farklılık gösterir. Dünya genelindeki en büyük krokodil türü, tuzlu su krokodilidir. Bu tür, 7 metreye kadar uzayabilir. Ancak, en büyük timsah ve krokodiller tarafından tahtından indirilen, Gustave adlı devasa bir nil krokodili vardır. Bu krokodil, 6 metre uzunluğa kadar çıkabilir.

Boyutlarına göre, timsah ve krokodillerin avlama yöntemleri de farklı olabilir. Örneğin, daha küçük timsah ve krokodiller, genellikle balık, sürüngenler ve kuşlarla beslenirler. Ancak, büyük timsah ve krokodiller, büyük avları avlamak için yavaş hareket eden ve sessizce pusuya yatmaya eğilimlidirler.

Deri

Timsah ve krokodillerin en belirgin özelliklerinden biri, korumalı derileridir. Derilerindeki pullar, timsah ve krokodilleri sudan çıktıklarında bile nemli tutar ve kurumasına izin vermez. Aynı zamanda, bu pullar sayesinde hızlı yüzüş sağlarlar. Deri renkleri, timsah ve krokodillerin yaşadıkları ortamlara adapte olmalarına yardımcı olur. Örneğin, tatlı su krokodilleri yeşil-kahverengi renklerine benzer bir çevrede yaşarken, tuzlu su krokodilleri grimsi ya da sarımsı bir renge sahip olur. Ayrıca, timsahların boyları büyüdükçe pullarının sayısı azalır ama boyutları büyür.

Derinin Korumalı Olması

Timsah ve krokodillerin derileri oldukça kalındır ve zırh niteliğindedir. Derilerinin koruyucu özellikleri nedeniyle birçok tehlikeli canlıya karşı dayanıklı olabilirler. Bu koruyucu özellikleri sağlayan bazı faktörler şunlardır:

 • Derilerindeki sert pullar sayesinde savunmaları güçlenir.
 • Derileri sudan sıyrılmaz. Bu sayede avlanırken suda daha rahat hareket edebilirler ve zarar görmeleri daha zor olur.
 • Derilerindeki yağ tabakası sayesinde nemli ortamlarda yaşayabilir, kurumaktan korunabilirler.
 • Bunların yanı sıra derilerinin rengi ve desenleri sayesinde doğal ortamlarında daha rahat saklanabilirler.

Timsah ve krokodillerin derilerinin koruyucu özellikleri onlara yaratılışlarından beri hayatta kalma mücadelelerinde büyük bir avantaj sağlamıştır.

Deri Rengi

Timsah ve krokodillerin deri rengi, yaşadıkları çevreye uyum sağlamak ve avlarını yakalamak için geliştirdikleri bir kamuflaj mekanizmasıdır. Örneğin, açık renkli derili timsahlar suya daha yakın olma eğilimindedir, çünkü bu timsahların açık renkli derileri, güneşe daha fazla maruz kaldığı için suya yakın yerlerde daha fazla korunma sağlar. Diğer taraftan, karanlık renkli derili timsahlar, güneş ışınlarını daha iyi emer ve bu sayede daha uzun süre suda kalabilirler. Krokodiller de benzer şekilde, yaşadıkları ortama uyum sağlamak için deri renklerini değiştirebilirler. Örneğin, tatlı su krokodilleri yeşilimsi-kahverengi tonları gibi çevrelerine uyum sağlamak için deri renklerini değiştirebilirler.

Dişler

Timsahlar ve krokodillerin dişleri, oldukça güçlüdür ve farklı şekil, boyut ve sayıda varyasyon gösterir. Genellikle bu canlıların dişleri, yakaladıkları avı parçalamaları için oldukça yeterlidir. Timsahların dişleri ağır ve yuvarlaktır, özellikle arka dişlerinde kürek şeklinde yassı dişler vardır, bu da avını parçalamalara yardımcı olur. Ayrıca, bazı timsah türlerinin dişleri, keskin bir çekiç gibi görünerek, beyaz etlerle beslenen bir atıştırmalık olan sulak toprağa veya balıkları kesme gibi özelleşmiş rolleri vardır. Krokodillerin dişleri genellikle daha uzun ve köşeli, daha “V” şeklindedir. Bu dişler, krokodillerin avlarını yakalarken tutunmasına ve diğer krokodillerle kavgalarda rakiplerini savunmalarına yardımcı olur.

Brezilya’da Yaşayan Kırkayak Avcısı Timsah

Brezilya’da yaşayan Kırkayak Avcısı Timsah, dünyada yeryüzünde sadece Brezilya’da bulunur.
Bu timsah türü, ismini dişlerinin özel tasarımından alır. Dişleri insan kuyrukluyıldızı diye bilinen vahşi ve zehirli bir kırkayak avlamaya uygun tasarlanmıştır.
Bu açıdan bakıldığında, Kırkayak Avcısı Timsah, diğer timsah türleri arasında farklı bir konuma sahiptir.
Bu türün diğer özellikleri arasında küçük boyutları (3-4 metre), siyah renkli uzun sivrilen burunları ve diğer timsahlardan daha sivri ve vahşi dişleri yer alır.

Beslenme

Timsah ve krokodillerin beslenme alışkanlıkları oldukça çeşitlidir. Türler arasında farklılıklar olsa da, genellikle etobur hayvanlardır. Timsahlar çoğunlukla balık, su kuşları, memeliler ve sürüngenlerle beslenirken, krokodiller amfibi, böcek, kuş, balık ve memelilerle beslenirler. Beslenme alışkanlıkları yerel iklim şartları ve yaşam alanlarına da bağlıdır. Örneğin, su aygırlarının yaşadığı nehirlerde yaşayan timsahlar, su aygırlarını avlamak için büyük dişlerini kullanırlar. Bazı krokodil türleri de su aygırlarını avlar ve diğer krokodil türleri gibi balıkla beslenirler. Beslenme alışkanlıkları göz önüne alındığında, timsah ve krokodiller su ekosistemi için çok önemlidirler ve doğal bir dengeyi korumaktadırlar.

Timsahların Beslenmesi

Timsahlar etoburdur ve beslenme alışkanlıkları avlanmaya dayalıdır. Avlarını beklemek için suda hareketsiz kalabilen timsahlar, genellikle gece avlanır. En yaygın avları arasında balıklar, su kuşları, bitkisel materyal ve diğer küçük hayvanlar yer alır. Bazı timsahlar, suda avlamak için özel olarak tasarlanmış dişlere sahiptir. Örneğin, Nil timsahları suda avlanırken, uçurumdan avlanmak için özel olarak tasarlanmış dişlere sahip olan Brezilya’daki kırkayak avcısı timsahları vardır.

Bazı timsahlar, uzun süre yiyeceklerinden uzak kalabilirler ve yemek depolamak için su altında gizli yerlerde cesetleri saklarlar. Bu davranış, yiyecek kaynaklarına uzun süre ulaşamayacakları kuru mevsimlerde veya yağmur yağdıktan sonra su seviyeleri yüksek olduğunda kullanılır.

 • Ağaç timsahları, yapılarından dolayı etobur bir beslenme şekline sahip değildir ve daha çok meyve ve yeşil bitkilerle beslenirler.
 • Hindistan timsahları, balıklar ve bazen de kümes hayvanlarıyla beslenirler.

Genel olarak timsahlar, besin ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı yöntemlerle avlanırlar. Farklı timsah türlerinin beslenme alışkanlıkları hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, her türün ayrıntılı bir incelemesi yapılabilir.

Nil Timsahının Beslenmesi

Nil timsahı, etobur bir hayvandır ve genellikle balık, kaplumbağa, kuş, memeli hayvanlar ve nil atlarıyla beslenirler. Bu timsahlar, ağızlarında birçok sivri dişlerle birlikte uzun, güçlü çeneleri kullanarak avlarını yakalar ve parçalarlar. Beş veya altı metre uzunlukta olan yetişkin bir timsah, bir insanı veya diğer büyük hayvanları kolayca yutabilir. Nil timsahları, suda avlanan timsah türleri olarak bilinir ve suda avlanmak için gelişmiş gözler, kulaklar ve burunları vardır. Genellikle göl ve nehirlerde bulunurlar, ancak bazen çiftliklerde de görülebilirler. Suya girerek avlarını yakalarlar ve su altında yemek yerler.

Krokodillerin Beslenmesi

Krokodiller, sucul avcılardır ve ön dişleri, arka dişleri ve çene kasları sayesinde etlerini parçalayıp yutabilirler. Genellikle balıklar, kuşlar, kaplumbağalar, yarasalar, yılanlar ve diğer her türlü hayvan avlanır. Büyük krokodillerin, su aygırlarının ve zebraların da av olabildikleri bilinmektedir. Tatlı su timsahları yavaş akan nehirlerde yaşayan balıklarla beslenirken, tuzlu su timsahları genellikle deniz yengeçleri, deniz kaplumbağaları ve hatta köpek balıkları gibi daha büyük hayvanlarla beslenir. Bazı krokodil türleri, balıkçı kuşlarını yemek için bekleyerek avlanır, bazıları ise avını su altına çekerek öldürür.

Avustralya Saz Timsahının Beslenmesi

Avustralya Saz Timsahı oldukça büyük bir yırtıcıdır ve birçok farklı av türü ile beslenir. Bu tür, su kenarlarında yaşayan kuş, balık, sürüngen ve memelilerle beslenir. Aynı zamanda diğer timsah türlerinin aksine, krallar gibi diğer timsahları da avlayabilirler. Saz timsahlarının avlanma taktikleri arasında suda beklemek, suyun altında gizlenmek ve hızlı bir şekilde avlarını yakalamak yer alır. Saz timsahlarının besinlerini yutmak için tamamen yerlerine geri çekilmeyen küçük dişleri vardır. Bu dişler, avlarının kurtulma şansını azaltır ve sindirimi kolaylaştırır.

Yorum yapın