Kaplumbağa (Turtle)

Kaplumbağalar, kara, su ve deniz olmak üzere farklı türlerden oluşan, eşsiz canlılardır. Kara kaplumbağaları, orman, savana, çalılık ve çöl gibi farklı habitatlarda yaşarken, su kaplumbağaları tatlı su ve denizlerde bulunur. Deniz kaplumbağaları ise okyanuslar ve kıyılarında yaşar.

Kaplumbağaların beslenme alışkanlıkları farklı olup farklı türler farklı besinler tüketirler. Kara kaplumbağaları kuru yapraklar, sebzeler, meyveler ve çekirgeler gibi besinlerle beslenirken, deniz kaplumbağaları deniz yosunu, midyeler ve balıklar gibi farklı besinlerle beslenirler.

Kaplumbağaların çiftleşme, yumurtlama ve yavruların büyüme süreci de oldukça ilgi çekicidir. Kara kaplumbağaları yumurtalarını kumların altına gömerken, deniz kaplumbağaları kumsallarda yumurtalarını bırakırlar. Üreme döneminde kaplumbağaların korunması son derece önemlidir.

Kaplumbağaların yaşam alanları ve habitatları ne yazık ki insanlar tarafından tehdit altındadır. Habitat kaybı, avlanma, plastik atıklar ve turizmin olumsuz etkileri kaplumbağalar için büyük bir tehdittir. Kaplumbağalar, ekosisteme katkıları ile oldukça önemli bir canlı türüdür ve korunmaları son derece önemlidir.

Kaplumbağanın Türleri

Kaplumbağalar, omurgalı hayvanlar arasında en eski yaşayan türlerden biridir. Dünya genelinde 300’den fazla kaplumbağa türü vardır. Kaplumbağalar, yaşam alanlarına göre üç ana gruba ayrılır: kara kaplumbağaları, su kaplumbağaları ve deniz kaplumbağaları.

Kara kaplumbağaları, karasal yaşam alanlarında bulunurlar. Orman, çalılık, savana, çöl gibi farklı habitatlarda yaşarlar. Kara kaplumbağaları üç farklı gruba ayrılır: kaplumbağa, timsah kaplumbağası, tavşan kaplumbağası, kaplumbağa kara kaplumbağası gibi türler.

Su kaplumbağaları, sulu habitatlarda yaşarlar. Gölleri, nehirleri, denizleri, hatta su birikintilerini evleri olarak seçerler. Su kaplumbağaları, kıvrak boyunlu kaplumbağa, kara kaplumbağası, su kaplumbağası, yumuşak kabuk kaplumbağası gibi farklı türlerden oluşur.

Deniz kaplumbağaları, okyanus ve denizlerin derinliklerinde yaşayan canlılardır. Kıyıları da bu tür kaplumbağaların yaşam alanıdır. Türler arasında en çok bilineni yeşil deniz kaplumbağasıdır. Diğer türler arasında caretta caretta, deri sırtlı kaplumbağa, kemikli kaplumbağa yer alır.

Kaplumbağanın Yaşam Alanı

Kaplumbağalar, dünya genelinde farklı habitatlarda ve iklim koşullarında yaşayabilen hayvanlardır. Kara kaplumbağaları orman, çalılık, savana ve çöller gibi farklı habitatların yanı sıra adalarda da yaşayabilirler. Su kaplumbağaları tatlı su göllerinden denizlere kadar sulu habitatlarda yaşayabilirler. Deniz kaplumbağaları ise özellikle okyanuslarda ve kıyı bölgelerinde yaşarlar.

Kaplumbağaların yaşam alanları ve habitatları, türlerine göre farklılık gösterir. Bazı kaplumbağalar tatlı sulu bölgeleri tercih ederken, bazıları denizlerde yaşamayı tercih eder. Ayrıca kaplumbağaların habitatları, çevrelerindeki doğal kaynakların dağılımına bağlıdır.

Kara Kaplumbağalarının Yaşam Alanı

Kaplumbağa türleri arasında en yaygın olanlarından biri olan kara kaplumbağaları, çeşitli habitatlarda yaşar. Ormanlık alanlar, çalılık alanlar, savanlar ve çöller gibi farklı yaşam alanlarında görülebilirler. Kara kaplumbağaların yaşadıkları ortamlar, türlerinin özelliklerine göre değişebilir. Örneğin, çöl kaplumbağaları, sürekli neme ihtiyaç duymadan yaşayabilen bir türdür. Genellikle gevşek, kumlu topraklarda yaşarlar. Diğer taraftan timsah kaplumbağaları, nehirlerin yakınında yaşarlar. Farklı türlerin belirgin habitatları ve beslenme alışkanlıkları olduğu için, korunmaları ve sağlıklı bir şekilde yaşamaları için habitatlarının korunması önemlidir.

Karasal Kaplumbağaların Türleri

Kara kaplumbağaları arasında farklı türler bulunmaktadır. Bunlardan en popülerleri arasında kaplumbağa, timsah kaplumbağası, tavşan kaplumbağası ve kaplumbağa kara kaplumbağası bulunur. Kaplumbağa kara kaplumbağası, Latin Amerika’ya özgü bir türdür. Boyutları oldukça büyük olan timsah kaplumbağası, Amerika’nın güneyindeki sulak alanlarda yaşayan bir türdür. Tavşan kaplumbağası ise dünya genelinde yaygın olan bir türdür. Kaplumbağa ise en çok bilinen ve en yaygın bulunan türdür.

 • Kaplumbağa
 • Timsah kaplumbağası
 • Tavşan kaplumbağası
 • Kaplumbağa kara kaplumbağası

Su Kaplumbağalarının Türleri

Su kaplumbağaları, sulu habitatlarda yaşayan kaplumbağa türleridir. Aşağıda en yaygın su kaplumbağalarının bazıları listelenmiştir:

 • Kıvrak Boyunlu Kaplumbağa: Boyunlarını mükemmel bir şekilde hareket ettirebilme yetenekleri ile bilinirler.
 • Kara Kaplumbağası: Adı kara kaplumbağası olsa da, sulu habitatlarda da yaşayabilen bir türdür.
 • Su Kaplumbağası: Göreceli olarak küçük olan bu tür, tatlı su göllerinde ve nehirlerde yaşar.
 • Yumuşak Kabuk Kaplumbağası: Kabukları narin ve yumuşak olduğu için, sert kabuklu kaplumbağalardan daha savunmasızdırlar.

Bu türler arasında en yaygın olanı, kara kaplumbağasıdır. Ayrıca, su kaplumbağaları dünya genelinde farklı ülkelerde özelleşmiş türlere sahiptirler. Buna örnek olarak, Florida’da yaşayan timsah kaplumbağası, Afrika’da yaşayan kabuklu kaplumbağa ve Asya’da yaşayan Çin kaplumbağası gösterilebilir.

Deniz Kaplumbağalarının Yaşam Alanı

Deniz kaplumbağaları, okyanus, deniz ve kıyıların yakınlarında yaşarlar. Yalnızca yüzme becerileri ile yetinmeyen bu canlılar, karaya çıkarak yumurta bırakma dışında tuhaf ama nitelikli davranışları ile de öne çıkarlar. Deniz kaplumbağaları, genellikle sıcak iklimlerde yaşarlar ve en çok tropik ve subtropik sularda bulunurlar. Deniz kaplumbağaları, okyanuslarda yüzerek yüzlerce veya binlerce kilometre göç edebilirler. Göçlerinin nedenleri arasında besin arama, eşleşme ve çiftleşme, yumurta bırakmaya uygun yerleri arama gibi çeşitli nedenler yer alır. Deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını kirlilik, avlanma, turizm faaliyetleri ve iklim değişikliği gibi insan faktörleri tehdit eder.

Kaplumbağaların Beslenmesi

Kaplumbağaların beslenmesi, türlerine göre farklılıklar gösterir. Deniz kaplumbağaları, su kaplumbağaları ve kara kaplumbağaları farklı besinlerle beslenir. Deniz kaplumbağaları, midyeler, balıklar ve deniz yosunları gibi denizdeki organizmalarla beslenirler. Su kaplumbağaları, genellikle bitkiler, balıklar ve yumuşakçalar gibi sulu habitatlarda bulunan besinlerle beslenirler. Kara kaplumbağaları ise çeşitli sebzeler, meyveler, çekirgeler, karıncalar, salyangozlar, kara yosunları, mantarlar ve böceklerle beslenir. Besin tercihleri de türlerine göre farklılık gösterir. Örneğin, yeşil deniz kaplumbağaları, çoğunlukla deniz yosunlarıyla beslenirken, deri sırtlı deniz kaplumbağaları, denizanası gibi canlı organizmaları tercih ederler.

Deniz Kaplumbağalarının Beslenmesi

Deniz kaplumbağaları, çoğunlukla bitkisel ve hayvansal besinlerle beslenirler. Deniz yosunları, deniz mercanları, midyeler, balıklar ve kabuklu deniz hayvanları gibi besinler başlıca besin kaynaklarıdır. Bazı türler, beslenme alışkanlıklarına göre üreme döneminde farklı besinler tercih edebilirler. Örneğin, deri sırtlı kaplumbağalar denizanası gibi besinleri tercih ederken, yeşil kaplumbağaların beslenmesinde deniz yosunları daha önemlidir. Deniz kaplumbağaları, uzun süre aç kalabilen canlılar oldukları için besinlerini verimli bir şekilde kullanarak beslenirler.

Bununla birlikte, deniz kaplumbağaları doğal yaşam alanlarındaki çevresel değişiklikler nedeniyle besin bulmakta zorlanabilirler. Kirlilik ve insan aktiviteleri nedeniyle deniz kaplumbağalarının yaşamlarını sürdürdükleri kumsalların ve sucul alandaki yosunlarının ve diğer deniz organizmalarının bolluğu azalabilir. Bu da deniz kaplumbağalarının sağlıklı bir beslenme alışkanlığına sahip olmasını engeller. Bu nedenle, deniz kaplumbağalarının yaşama alanlarının korunması hayati önem taşır.

Kara Kaplumbağalarının Beslenmesi

Kara kaplumbağaları, doğada farklı türleri bulanan otobur ve böcekçil hayvanlardır. Genel olarak yaprak, sebze ve meyvelerle beslenirler. Özellikle kuru ve sert yaprakları tercih ederler. Ayrıca çekirgeler, kurtçuklar ve leşler de besinleri arasında yer alır. Bazı türler de daha etli besinler tüketmektedir. Timsah kaplumbağası gibi etoburlar yılan, amfibiler ve diğer hayvanları da avlayabilirler.

Kara kaplumbağalarının beslenmesinde büyük önem, besinlerin lif içeriği ve vitamin değerleri taşır. Yüksek lifli yiyecekler dışkı yapımını düzenler, vitaminler ise bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kaplumbağaların Üreme Dönemi

Kaplumbağaların üreme dönemi, türlerine göre değişiklik gösterir. Kara kaplumbağalarının üreme dönemi genellikle yaz aylarında başlarken, deniz kaplumbağalarının üreme dönemi ise kış aylarında başlar. Kaplumbağalar çiftleşerek yumurtlamaya hazırlanırlar ve dişi kaplumbağa, deniz kaplumbağaları için kumsalda, kara kaplumbağaları için ise toprakta özenle kazdığı bir çukura yumurtalarını bırakır. Deniz kaplumbağalarının yumurtladığı bu çukurlar, küresel ölçekte koruma altına alınmıştır.

Kuluçka süresi türden türe değişmekle birlikte, genellikle ortalama 2-3 ay sürer. Yavrular, genellikle gece yumurtadan çıkarlar ve yavaş yavaş denize doğru ilerlerler. Bu süreçte yavru kaplumbağaları, pek çok tehditle karşı karşıya kalabilir. Yavru kaplumbağaların toprakta ve denizde avlanan hayvanlara, insan faaliyetlerine, kirliliğe ve iklim değişikliğine karşı savunmasız olduğu bilinmektedir. Bu nedenle kaplumbağa koruma programları hayati önem taşır.

Kara Kaplumbağalarının Üreme Dönemi

Kara kaplumbağalarının üreme dönemi, genellikle ilkbahar ve yaz aylarında gerçekleşir. Dişiler, yumurtlamak için gölgeli ve nemli bölgeleri tercih ederler. Yumurtlama alanları genellikle ormanlık alanlar, çalılıklar, savanlar ve çöllerdir.

Yumurtlama süreci oldukça zordur çünkü yumurtaları korumak için pek çok tehlike vardır. Yumurtaları korumak için kaplumbağalar, yumurtlama bölgesine kazdıkları yuvayı öyle bir şekilde kapatırlar ki dışarıdan hiçbir şeyin girmesine izin vermezler. Ancak bazı avcılar ve insanlar, yumurtalara ulaşmak için kazı yaparlar ve bu da kaplumbağaların üreme popülasyonunu tehdit eder.

Kaplumbağaların yumurtalarının korunması için alınabilecek önlemler arasında, korunan alanların belirlenmesi, bölgedeki insanların bilgilendirilmesi ve denetlenmesi yer alır. Ayrıca, turizm ve yapılaşma gibi insan faaliyetlerinin kontrollü bir şekilde yapılması, kaplumbağaların üreme alanlarına zarar verme riskini azaltabilir.

Deniz Kaplumbağalarının Üreme Dönemi

Deniz kaplumbağaları, üreme dönemlerinde kendilerine özgü davranışlar sergilerler. Dişiler, genellikle yaz aylarında, kumsallara yumurtlamak için çıkarlar ve yumurtalarını birkaç çiftleşme seansından sonra gömerek bırakırlar. Yumurtlama süreci genellikle yaklaşık iki saat sürer ve dişiler birkaç kez yumurta bırakabilir. Yetişkin dişi kaplumbağalar, her seferinde 100 – 150 yumurta bırakabilirler. Yumurtalar, güneşli, sıcak kumsallarda yavaş yavaş gelişir ve çoğu zaman birkaç ay sonra yavrular ortaya çıkar. Yavruların çoğu zaman gece vakti deliklerinden çıkarak denize doğru yürürler ve burada hayatta kalmayı başaranlar, yetişkinlik dönemlerine kadar birçok tehlikeyle karşı karşıya kalırlar.

Kaplumbağaların Önemi ve Tehditleri

Kaplumbağalar, doğaya katkı sağlayan ve ekolojik dengeyi koruyan önemli canlılardır. Örneğin, deniz kaplumbağaları, seyahatleri sırasında yaptıkları dışkıyla denizdeki besin zincirinin devamını sağlarlar. Ayrıca, karada yaşayan kaplumbağalar, toprağı gevşeterek bitkilerin büyümesine yardımcı olurlar.

Ne yazık ki, insan faktörü, kaplumbağaların hayatını ciddi şekilde tehdit ediyor. Kaplumbağaların yaşadığı alanların yok edilmesi, tuzak avcılığı, plastiğin denizlere atılması ve turizm faaliyetleri gibi faktörler, kaplumbağa türlerinin nesillerinin tükenmesine sebep olmaktadır. Bu yüzden, kaplumbağaların korunması ve doğal yaşam alanlarının korunması hayati öneme sahiptir.

Kaplumbağa türlerinin tehdit altında olması, toplumlar ve devletler tarafından farkındalık yaratarak önemsenmesi gereken bir konudur. Kaplumbağaların hayatını tehdit eden faktörlerle mücadele edilmesi ve korunmaları için gerekli adımların atılması gerekmektedir.

Kaplumbağaların korunması, tüm doğal çevrenin korunması için kilit bir rol oynamaktadır. Bu yüzden, insanlar olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu alarak, doğal yaşam alanlarının korunması ve kaplumbağaların hayatını tehdit eden faktörlerin azaltılması için çalışmamız gerekiyor.

Kaplumbağa Türlerinin Tehdit Altında Olması

Kaplumbağaların yaşam alanları, doğal habitatları ve beslenme biçimleri insan faaliyetleri nedeniyle tehdit altındadır. Özellikle kaplumbağaların besin kaynaklarının azalması, yaşam alanlarının tahrip edilmesi, avlanması, turizm faaliyetleri ve özellikle plastik atıkların deniz ve kıyılarda bulunması kaplumbağaları ciddi şekilde tehdit ediyor.

Kaynakların azalması, habitat kaybı ve insan aktiviteleri kaplumbağaların neslinin tükenmesi ile sonuçlanabilir. Bu nedenle, kaplumbağaların yaşamlarını korumak için özellikle plastik atıkların doğaya atılmaması, kaplumbağaların yaşam alanlarının korunması ve avlanmanın kontrol altına alınması gerekiyor. Ancak, kaplumbağaları korumak için insanlar arasında bilinç oluşturulması ve alınacak önlemlerin uygulanması da önemlidir.

 • Kaplumbağa habitatlarının korunması
 • Avlanma faaliyetlerinin kontrol edilmesi
 • Deniz ve kıyıların temiz tutulması

Kaplumbağaların korunması sadece onların hayatta kalması için değil, aynı zamanda ekosistemin dengesi için de önemlidir. Kaplumbağalar, yırtıcı ve avcı canlıları için bir besin kaynağıdır, bu nedenle onların varlığı, diğer canlıların da beslenme zincirindeki yerlerini etkiler. Bu nedenle, kaplumbağaların korunması sayesinde ekosistemdeki diğer türlerin de korunması sağlanmış olur.

Yorum yapın