Degu’nun Sosyal Hiyerarşisi ve Eşyaları Çiğneme Alışkanlığı

Degu’lar, sosyal bir hayvan türüdür ve genellikle birlikte yaşarlar. Bu tür, hiyerarşik bir düzen kurmaya eğilimlidir ve bu ilişkiler, yemek paylaşımı, barınma alanı ve üreme hakları gibi konularda ortaya çıkar. Hiyerarşi, çeşitli davranışsal göstergelere ve saldırganlık seviyelerine bir gösterge olarak ortaya çıkar.

Bunun yanı sıra, degu’ların dişlerini düzenli olarak aşındırmak için çiğneyebilecekleri zemin ve eşyalara ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Bu nedenle, kafeslerinde çeşitli oyuncaklara ve diğer sert nesnelere erişebilmeleri önemlidir. Ancak, aşırı çiğneme davranışları sorunlara neden olabilir ve diş aşınması ve enfeksiyonlar gibi sağlık problemlerine yol açabilir.

Sosyal Hiyerarşi

Degu’lar arasında, yemek paylaşımı, barınma alanı ve üreme hakları gibi konularda bir hiyerarşi vardır. Bu hiyerarşi belirlenirken, çeşitli davranışsal göstergeler ve saldırganlık seviyeleri göz önünde bulundurulur.

Tipik olarak, yemek paylaşımında lider olan degu, diğer degu’lar tarafından saygı görür ve korunur. Barınma alanında da benzer bir düzen vardır ve lider degu, en iyi yatağı seçer. Üreme hakları da lider degu tarafından kontrol edilir ve dişi degu’lar tarafından seçilmeleri gereken erilere yönlendirilirler.

Davranışlar da bu hiyerarşinin bir göstergesi olarak ortaya çıkar. Lider degu, diğer degu’ların davranışlarını kontrol ederek, bazen saldırganlık göstererek, topuk sesi çıkararak veya yüz ifadeleriyle belirli bir tutum sergiler. Böylece, sosyal hiyerarşi degu’ların güvenliğini ve refahını sağlayan bir sisteme dönüşür.

Eşyaları Çiğneme Alışkanlığı

Degu’lar, dişlerini düzenli olarak aşındırmak için sert nesnelere ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, kafeslerinde çeşitli eşyaları çiğneyerek dişlerini aşındırmak için bir alışkanlık geliştirirler. Bu eşyalar arasında ahşap bloklar, kum taşları, ve kemiğe benzer nitelikteki plastik oyuncaklar bulunabilir. Ancak, aşırı çiğneme davranışları, diş aşınmasına ve enfeksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle, degu’ların kafeslerinde dişlerini aşındırmak için yeterli sayıda ve çeşitte eşya bulunması önemlidir. Ayrıca, degu’ların çiğnedikleri eşyaların temizliği ve yenilenmesi de düzenli olarak yapılmalıdır.

Yorum yapın